Arhiva

- 06.05.2015. Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 06.05.2015. Izvestaj sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 23.03.2015. Poziv za vanrednu sednicu Skupstine akcionara

- 23.03.2015. Punomocje za glasanje

- 23.03.2015. Formular za glasanje u odsustvu

- 23.03.2015. Predlog odluke o promeni pravne forme

- 23.03.2015. Predlog odluke o prestanku svojstva javnog drustva

- 23.03.2015. Obavestenje akcionarima o vremenu i mestu uvida u akta i dokumente u vezi sa promenom pravne forme

- 26.02.2015. Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 26.02.2015. Izvestaj sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 03.02.2015. Poziv za vandrednu sednicu Skupstine akcionara

- 03.02.2015. Formular za glasanje u odsustvu

- 03.02.2015. Punomocje za glasanje

- 03.02.2015. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija

- 03.02.2015. Obavestenje akcionarima

- 03.02.2015. Godisnji finansijski izvestaj za 2011.

- 03.02.2015. Godisnji finansijski izvestaj za 2012.

- 03.02.2015. Godisnji finansijski izvestaj za 2013.

- 29.06.2014. Zapisnik sa devete redovne sednice Skupstine akcionara

- 28.06.2014. Izvestaj sa devete redovne sednice Skupstine akcionara

- 24.05.2014. Poziv za devetu redovnu sednicu Skupstine akcionara

- 24.05.2014. Formular za glasanje u odsustvu na devetoj sednici Skupstine

- 24.05.2014. Punomocje za glasanje na devetoj sednici Skupstine


- 25.01.2014. Godišnji dokument o objavljenim informacijama A.D."BETONJERKA"- Čačak

- 31.08.2013. Polugodisnji finansijski izvestaj


- 31.08.2013. Napomene uz polugodisnji finansijski izvestaj


- 18.07.2013. Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 18.07.2013. Izvestaj sa vanredne sednice Skupstine akcionara

- 02.07.2013. Izvestaj sa VIII redovne sednice Skupstine akcionara

- 02.07.2013. Zapisnik sa VIII redovne sednice Skupstine akcionara


- 02.07.2013. Izvestaj sa VII redovne sednice Skupstine akcionara


- 20.06.2013. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine a.d.”Betonjerka”- Čačak

- 20.06.2013. Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupstine akcionara

- 20.06.2013. Punomocje za glasanje na vanrednoj sednici Skupstine akcionara

- 15.05.2013. Poziv za osmu redovnu sednicu Skupstine akcionara

- 15.05.2013. Formular za glasanje u odsustvu na osmoj sednici Skupstine

- 15.05.2013. Punomocje za glasanje na osmoj sednici Skupstine

- 26.04.2013. Godisnji izvestaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2012

- 23.10.2012. Polugodisnji finansijski izvestaj

- Zapisnik sa sedme redovne sednice Skupstine akcionara

- Odluka o pokricu gubitaka za 2011.god.

- Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011. godinu

- Kodeks korporativnog upravljanja

- Godisnji dokument o objavljenim informacijama

- Izvestaj o bitnom dogadjaju: Izvestaj sa sedme redovne sednice Skupstine akcionara

- Poziv za sedmu redovnu sednicu Skupstine akcionara

- Godisnji izvestaj o poslovanju za 2011. godinu

- Izjava o sestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodiste 2011.

- Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. god.

- Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010. god.

- Izvestaj o bitnom dogadjaju: Izvestaj sa seste redovne sednice Skupstine akcionara

- Izvestaj o bitnom dogadjaju: Sazivanje seste redovne sednice Skupstine akcionara

- Izjava o sestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodiste 2011.

- Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2010. godine

- Godisnji izvestaj o poslovanju za 2009. godinu

- Izvestaj o bitnim dogadjaju: Izvestaj sa pete redovne sednice Skupstine akcionara

- Izvod iz finansijskih izvestaja za 2009. godinu

- Izveštaj o bitnom dogadjaju:  Sazivanje pete redovne sednice  Skupštine akcionara

-Izveštaj o bitnom dogadjaju: Utvrdjivanju dana dividende

-Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2010. godine

- Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. godine

- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu

- Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu

- Izveštaj o bitnom dogadjaju: Utvrdjivanju dana isplate dividende

- Izveštaj o bitnom dogadjaju: Četvrta redovna sednica Skupštine akcionara

 

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI