GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

            U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”broj 31/2011) i članom 13.Pravilnika o formi,minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Službeni glasnik RS” broj 89/2011), A.D.”Betonjerka”- Čačak objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011 godini i u periodu do objavljivanja ovog dokumenta.

 

Red  br.

         OBJAVLJENA
        INFORMACIJA

  DATUM
  OBJAVE

   MESTO OBJAVE             

  INTERNET
  STRANICA

1

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine.

18.04.2011.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,
Dnevni list “ALO”

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

2

Izveštaj o bitnom događaju-Sazivanje šeste redovne sednice Skupštine.

23.05.2011.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,
Dnevni list “ALO”

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

3

Izveštaj o bitnom događaju – sa održane šeste redovne sednice Skupštine.

05/07/11

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,
Dnevni list “ALO”

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

4

Izvod iz finansijskih izveštaja  za 2010.godinu.

22.07.2011.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,
Dnevni list “ALO”

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

5

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010.godinu.

23.08.2011.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

6

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja,
Usvojeni izveštaj revizora,
Odluka o pokriću gubitka.

30.09.2011.

Agencija za privredne registre

 

7

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine.

21.11.2011.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

8

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011.godinu.

03/05/12

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

9

Poziv za sedmu redovnu sednicu Skupštine.

16.05.2012.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

10

Izveštaj o bitnom događaju- sa održane sedme redovne sednice Skupštine.

26.06.2012.

Beogradska berza,
Komisija za hartije od vrednosti,

www.betonjerka-cacak.co.rs
www.belex.rs

11

Zapisnik sa sedme redovne sednice Skupštine.

26.06.2012.

Internet stranica društva

www.betonjerka-cacak.co.rs

12

Kodeks korporativnog upravljanja

26.06.2012.

Internet stranica društva

www.betonjerka-cacak.co.rs

            Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici A.D.”Betonjerka”- Čačak  www.betonjerka-cacak.co.rs  i internet stranici Beogradske berze
 www.belex.rs

            NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

 

U Čačku

26.06.2012

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI