Na osnovu člana 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik Republike Srbije br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006), Uprava akcionarskog društva


A.D. »BETONJERKA« IZ ČAČKA

Objavljuje

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2010. godine

1) Poslovno ime: A.D. »Betonjerka«
Sedište i adresa: Čačak, Ul. Nikole Tesle br. 5
Matični broj: 06851363
PIB: 101892768

2) Web- site: www.betonjerka-cacak.co.rs
e-mail adresa: betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD.24993/2005 od 03.06.2005. god

4) Delatnost: (šifra i opis): 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

- Zoran Adžemović, predsednik Upravnog odbora
- Miroslav Bogdanović, zamenik predsednika Upravnog odbora
- Srđan Adžemović, član Upravnog odbora
- Živojin Stanić, član Upravnog odbora
- Veselin Sjekloča, član Upravnog odbora

6) Planom poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2010. godine predvidjen je promet
od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od oko 42.000.000,00 dinara.


Do datuma objavljivanja ove izjave, društvo posluje sa finansijskim teškoćama koje su prouzrokovane posledicama svetske ekonomske krize i velikog nedostatka posla pa je u prva tri meseca 2010. godine iskazalo gubitak u poslovanju, mada za sada redovno servisira sve svoje obaveze iz redovnog poslovanja, a u nastupajućoj građevinskoj sezoni očekujemo blago poboljšanje zbog najavljenih velikih poslova u oblasti gradjevinarstva, koji bi trebali da daju pozitivan efekat i na naše poslovanje. Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu, na kojem su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom web- sajtu.

 


U Čačku, 15.05.2010. godine

Predsednik UO :

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI